1290133_78956241Słaba kondycja giełdy przełożyła się na wynik funduszy emerytalnych. W ciągu jednego roku wartość akcji w portfelach funduszy zmniejszyła się o prawie 11 miliardów złotych. W grudniu 2011 roku wynosiła 70 miliardów, a prawie 43 miliardy zł były ulokowane w akcjach spółek z WIG 20, który w ubiegłym roku stracić 20 procent swojej dawnej wartości. Mniej pieniędzy w funduszach emerytalnych jest także wynikiem obniżonej składki. Wcześniej do OFE przekazywaliśmy 7,3 procent, teraz jest to tylko 2,3 procent. W 2012 roku OFE dostanie od ZUS około 9 miliardów zł, podczas gdy dwa lata wcześniej było to 15 miliardów.

Największe inwestycje OFE dotyczą lokowania środków w akcjach PGE, PKN Orlen, KGHM i LWB Bogdanka – średnio było to 2 miliardy złotych na każdą spółkę. Inwestowano także w fundusz złota, Investor Private Equity FIZ AN, Golub Gethouse Property Fund Fiz. Fundusze inwestują także w spółki nienotowane na giełdzie warszawskiej – najczęściej był to OTP Bank, którego wartość spadła o 40 procent. Problem w tym, że OTP Bank jest bankiem węgierskim, który w zeszłym roku został oceniony bardzo negatywnie. Zgodnie z prawem, polskie OFE muszą się pozbywać takich papierów wartościowych, na co mają pół roku. Bardzo mało inwestycji OFE dotyczy za to rynku New Connect. Łączna wartość zakupionych akcji spółek z tego rynku wynosiła niecałe sto milionów złotych.

Największym składnikiem portfela OFE są akcje PKO BP – 8,8 procent. Z pierwszej dziesiątki największych składników wypadła spółka TP SA i BZ WBK, awansowały za to dwie spółki: Assceco Poland i PGNiG. Do akcji, które stanowią więcej niż 1 procent wartości portfeli, w ubiegłym roku dołączyło bardzo mało nowych spółek – wśród nich znalazła się między innymi spółka windykacyjna Kruk i Open Finance. Swoje akcje zaoferował OFE także Skarb Państwa: były akcje Jastrzębskiej Spółki Węglowej i akcje BGŻ.

Ponad jeden procent udziału w OFE mają spółki z branży chemicznej, przede wszystkim akcje Synthosu, w którą zainwestowano ponad jeden miliard złotych. Najbardziej niedoważone były branża telekomunikacyjna, metalowa i ubezpieczeniowa. Na ten rok limit inwestycji na rynku akcji został zwiększony do 45 procent, jednak fundusze nie osiągnęły jeszcze takiego poziomu – na koniec grudnia wartość ta wynosiła 32 procent. Rośnie za to zainteresowanie papierami nieskarbowymi, które w portfelu w 2011 roku miały wartość 24 miliardów złotych.

Print Email