Odwrócona hipoteka to propozycja banków skierowana do osób starszych, które nie są już aktywne zawodowo i mają zbyt niskie świadczenia emerytalne. Jak sama nazwa wskazuje, propozycja tego typu działa jak kredyt hipoteczny, ale w drugą stronę. Klient banku nie kupuje dla siebie nieruchomości, ale w pewnym sensie sprzedaje ją bankowi. Bank otrzymuje prawa do nieruchomości, ale dopiero po śmierci właściciela. Do tego czasu bank jest zobowiązany wypłacać pieniądze. Ponieważ jednak odwrócona hipoteka wiąże się z utratą danej nieruchomości, z podobnego rozwiązania korzystają głównie te osoby, które nie mają żadnych spadkobierców, zazwyczaj bowiem mieszkania bądź domy przekazywane są dzieciom i wnukom. To właśnie jest główny powód, dla którego odwrócona hipoteka cieszy się bardzo umiarkowanym zainteresowaniem.

Większość seniorów obawia się, że przekazanie własnej nieruchomości bankowi w zamian za pieniądze może się przyczynić do pogorszenia stosunków z rodziną, która w ten sposób zostanie pozbawiona części swojego spadku. Stąd pojawił się pomysł, aby do ustawy o odwróconej hipotece wprowadzić zapis upoważniający do pierwokupu zastawionej nieruchomości przez członków rodziny zmarłego beneficjenta. Z odwróconej hipoteki może również skorzystać małżeństwo, a nieruchomość zostanie przejęta przez bank po śmierci drugiego z małżonków. Poza tym z produktu może skorzystać każdy, kto tylko posiada dom bądź mieszkanie na własność. Wysokość świadczeń będzie uzależniona od wartości przekazanej nieruchomości.

Print Email