Aż połowa osób zaciągających pożyczki bądź kredyty w ogóle nie czyta dokumentów, które podpisuje. To prowadzi potem do nieprzyjemnych sytuacji, gdy nagle okazuje się, że do rat doliczane są bardzo wysokie odsetki i kary za niedotrzymanie terminów.

Ekonomiści przestrzegają, żeby zawsze czytać dokładnie umowy kredytowe i pożyczkowe, bo tylko w ten sposób można się zapoznać z warunkami. Szczególnie gdy korzysta się z usług instytucji pozabankowych, które nie są objęte nadzorem finansowym i mogą sobie praktycznie dowolnie konstruować umowy. Brak umiejętności zarządzania własnymi finansami często łączy się z całkowitym brakiem edukacji ekonomicznej, wysokim bezrobociem i kiepską sytuacją gospodarczą.

Wykluczenie jest prawdziwą bolączką również w krajach wysoko rozwiniętych, chociaż tam oczywiście skala problemu jest znacznie mniejsza. Wykluczeniem finansowym objęci są najczęściej bezrobotni, niewykwalifikowani pracownicy, przedsiębiorcy i emeryci. Ostatnio do tej grupy dołączyli też młodzi absolwenci, którzy dopiero wchodzą na rynek pracy.


Print Email