Śmieci w kosztach mogą zmniejszyć podatek

Z dniem 1 lipca zaczną w Polsce obowiązywać nowe stawki za wywóz nieczystości. Wysokość opłat ustalana jest przez radę gminy, ale ustawa nakazuje, by opłaty za śmieci segregowane były niższe.

Dla firm, które prowadzą swoją działalność z mieszkaniu, przewidziane są opłaty mieszane, czyli uśredniona stawka dla nieruchomości mieszkalnych i niemieszkalnych. Opłata dla działalności gospodarczej to iloczyn liczby pojemników z odpadami stałymi oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami. Jeśli nieruchomość wykorzystywana jest także do celów mieszkalnych, wyliczenia z tego tytułu są takie same, jak dla pozostałych mieszkańców.

Firma działająca w mieszkaniu może doliczyć wydatki na odbiór śmieci do kosztów działalności przedsiębiorstwa. Ale konieczne jest wtedy, by opłaty za wywóz śmieci były związane z prowadzeniem danej działalności.

Opłaty zaliczane do kosztów uzyskania przychodu to obniżka o 19, 18 albo 32 procent, w zależności od formy opodatkowania firmy. Odliczenia wykonuje się na podstawie faktury VAT, jaką wystawia firma wywożąca nieczystości. Jednak opłaty za wywóz śmieci nie powinny być opodatkowane VAT-em, co potwierdza interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi. Gmina pobiera opłaty za śmieci po to, by mieć pieniądze na działalność w interesie publicznym, a takie zadania muszą być wolne od opodatkowania.


Print Email