Obniżenie opłaty interchange

Podkomisja Nadzwyczajna zaczęła pracę nad projektem ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych. Większość zapisów w projekcie została już przyjęta, dyskusje będą jeszcze dotyczyć punktów 5i 6.

Jeśli projekt przejdzie, od przyszłego roku wysokość opłat interchange będzie regulowana ustawowo. Jej wysokość nie będzie mogła przekroczyć pół procent, ale obniżki powinny nastąpić stopniowo.

Na zmianach w dużej mierze skorzystają przedsiębiorcy, bo zmniejszą się koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Jak na razie czterostronny system płatności kartowych w Polsce jest bardzo drogi i kosztuje aż dwa miliardy złotych.

Ta kwota spada na barki przedsiębiorców. Jeśli opłaty będą niższe, to przedsiębiorcy częściej będą zapewniać w swoich firmach możliwość płacenia kartą, czym z pewnością uda się im przyciągnąć nowych klientów.

To także korzyść dla budżetu państwa, ponieważ zwiększy się liczba transakcji fiskalizowanych. Większy udział transakcji bezgotówkowych oznacza kurczenie się szarej strefy, na czym skorzystają wszyscy. Projekt powinien zostać przyjęty przez Senat najpóźniej we wrześniu. Prezydent będzie miał wtedy 21 dni na podpisanie nowej ustawy.

PrintEmail